sandviç panel çatı

Sandviç Panel Teknik Şartnamesi

Sandviç paneller, iki metal levha arasına bir yalıtım malzemesinin yerleştirilmesiyle oluşturulan yapı malzemeleridir. İnşaat, sanayi ve ticari yapılarda yaygın olarak kullanılan sandviç paneller, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın dayanımı ve dayanıklılık gibi birçok avantaj sunar.

Sandviç panel teknik şartnamesi, sandviç panellerin tasarımı, üretimi ve kullanımında uyulması gereken standartları belirler. Bu şartname, sandviç panellerin kalitesini ve performansını garanti altına almak için gereklidir.

Bu yazıda, sandviç panel teknik şartnamesini inceleyeceğiz. Sandviç panellerin özelliklerini, çeşitlerini, fiyatların ve üreticilerini öğreneceğiz. Ayrıca, sandviç panellerin nasıl uygulandığını da anlatacağız.

Sandviç Panel Özellikleri

Sandviç paneller, iki metal levha arasına yerleştirilen yalıtım malzemesi sayesinde aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Isı yalıtımı: Sandviç paneller, ısıyı hapsederek binaları ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
  • Ses yalıtımı: Sandviç paneller, ses dalgalarını emerek gürültü seviyesini azaltmaya yardımcı olur.
  • Yangın dayanımı: Sandviç paneller, yangına karşı dayanıklı malzemelerden üretilir ve yangın sırasında binalara yayılmasını engellemeye yardımcı olur.
  • Dayanıklılık: Sandviç paneller, uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerden üretilir.

Sandviç Panel Çeşitleri

Sandviç paneller, kullanılan yalıtım malzemesine göre aşağıdaki çeşitlere ayrılır:

  • Poliüretan (PU) sandviç paneller: PU, en yaygın kullanılan sandviç panel yalıtım malzemesidir. Yüksek ısı yalıtım değeri ve düşük maliyeti ile öne çıkar.
  • Penopoliüretan (PIR) sandviç paneller: PIR, PU’ya göre daha yüksek ısı yalıtım değerine sahiptir.
  • Taşyünü sandviç paneller: Taşyünü, doğal bir yalıtım malzemesidir. Yangına karşı dayanıklıdır.
  • Camyünü sandviç paneller: Camyünü, taşyüne benzer özelliklere sahiptir.

Sandviç Panel Fiyatları

Sandviç panel fiyatları, kullanılan yalıtım malzemesine, kalınlığa, genişliğe ve uzunluğa göre değişir. Genel olarak, PU sandviç paneller en ucuz, PIR sandviç paneller en pahalıdır.

Sandviç Panel Üreticileri

Türkiye’de sandviç panel üretimi yapan birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar arasında Panelder, Onduline, İzocam, Evora gibi isimler öne çıkmaktadır.

Sandviç Panel Uygulama

Sandviç paneller, binalarda çatı, cephe, duvar ve tavan kaplamalarında kullanılmaktadır. Sandviç panellerin uygulanması, kullanılan panelin çeşidine ve uygulamasının yapılacağı yere göre değişir.

S.S.S.

Sandviç panellerin kullanım alanları nelerdir?

Sandviç paneller, inşaat, sanayi ve ticari yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım alanları şunlardır:

Sandviç Panel Teknik Şartnamesi ÖRNEK

A- PANEL KAPLAMA İNŞAAT İŞLERİ:

1. Çift yönlü mütemadi temel inşaatı için yumuşak ve sert küskülük niteliğindeki zeminde makine ile temel hafriyatı yapılacaktır. Temel kirişi üst kotu, mevcut bina zemin katı subasman seviyesi ile aynı olacak ve kazı kotları; temel kirişi yüksekliği, blokaj ve grobeton kalınlığı gibi etkenler dikkate alınarak mevcut binadan taşınmak suretiyle bulunacaktır. Kontrolsüz kazı yapılması sonucu oluşacak fazladan derinlik için normal kota ulaşma, blokaj tabakasıyla değil grobetonla sağlanacaktır.

tpo sandviç panel
tpo sandviç panel

2. Temel hafriyatından çıkacak depo malzeme, İdarece gösterilecek sahaya Yüklenici tarafından nakledilecektir.

3.  Sıkıştırılmış kalınlığı 10 cm olacak şekilde temel inşaatı için açılmış sandık kazının tabanına ocak taşı ile blokaj tabakası serilip sulanarak sıkıştırılacaktır.

4. Temel kirişleri arasında oluşan sandviç panel teknik şartnamesi metninde geçen kasetler, ocak taşı ile istifsiz olarak doldurulup sıkıştırılacaktır.

5. Tüm betonarme yapı elemanları için (temel kirişi, subasman döşemesi) 0,500 m³ elenmiş kum, 0,750 m³ elenmiş çakıl, 0,105m³ su ve 200 kg çimentonun betonyer ile karıştırılmasından oluşan grobeton 10 cm kalınlıkta dökülerek mastarlanacaktır.

6. Ekteki projede gösterilen temel inşaatı için projesine uygun şekilde düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılacak ve tüm malzemeler Yükleniciye ait olacaktır.

7. Betonarme temel projesinde görülen nervürlü betonarme çelik çubuklarının proje ve detaylarına göre kesilip bükülerek fen ve sanat kaidelerine göre bağlanması sağlanacaktır. Pas payları 5cm, kanca boyları 10ø ve bindirme boyları 60ø alınacaktır.

8. Çelik kolon ile betonarme temelin cıvatalı montajı için yine detaylarda görüldüğü üzere ankraj plakaları yerleştirilecek ve plakaların, beton dökülürken kot ve aksında kayma olmasına izin verilmeyecektir. Ankraj plakaları, betonarme demirine kaynaklanmayacak, plakanın stabilitesi ahşap kalıp üzerine çıta ve/veya betonarmede yer almayan fazladan montaj demirleri ile sağlanacaktır.

9. Donatı ve kalıbı, kontrol teşkilatınca görülen ve onaylanan betonarme elemanlar için projesine uygun olarak basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton, beton pompasıyla basılmak ve vibratörle sıkıştırılmak suretiyle dökülecektir. Betonarme yüzeyde aderans gerektirmeyen kısımlar çelik mala ile perdahlanacaktır.

10. Betonarme betonunda inşaat derzi olmasına izin verilmeyecek, betonun bir defada dökülmesi sağlanacaktır.

11. Betonarme betonunun sabah ve akşamüzeri kür amacıyla sulanması ve kür suyunun temini de taahhüt kapsamındadır.

12. Betonarme temel inşaatının tamamlanıp prizini almasının ardından çelik yapı projesine uygun olarak çelik karkas inşaatı yapılacaktır.

13. Çelik guse ve bayraklar projedeki detaylara göre kesilip kaynakla yapılacaktır. Diğer kolon-kiriş, kiriş-kiriş birleşimleri bulonla yapılacaktır.

14. Bina döşemesi için, sandviç panel teknik şartnamesi ile ekte projeye göre sac ile nervürlü döşeme kalıbı yapılacaktır.

15. Döşeme donatısı için Q188/188 tipinde kaynaklı, nervürlü çelik hasır (her iki yönde ø6/15) kullanılacaktır. Hasır çelikler için plastik pas payı kullanılması zorunludur. Hasırların, döşeme içerisinde kirişlere binmesi sağlanacaktır.

16.  Betonarme döşeme kalınlığı 10 cm olacaktır.

17. Tavan döşemesi üzerine 5 cm kalınlıkta grobetonla tesviye yapılarak üzerine bitümlü arduazlı membranla yalıtım yapılacaktır. Şalümo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden yapılması sağlanacaktır. 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtü şeritsel yapıştırma usulü ile ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılarak 1. kat oluşturulacaktır. İkinci kat olarak 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, birinci katın ek yerlerini ortalayarak, şalümo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden ve enine ek yerleri en az 10 cm, boyuna ek yerleri 15 cm bindirilerek yapıştırılması sağlanacaktır.

18. Altında sac, üst tabakasında PVC döşeme kaplaması bulunan HDF panellerle 40 cm kalınlığında yükseltilmiş döşeme oluşturulacaktır. 40 cm yükseltmeyi sağlayacak ayaklar ve avadanlıklar da taahhüt kapsamındadır.

19. Mimari projede yer alan mahallerde pencerelerde her birinde üstte 50 cm sabit ve altta 75×150 cm ikişer adet açılır kanat imal edilecektir. Çerçeve ve sabit kanatlar, 40x40x1,6 mm çelik profilden; açılır kanatlar 30x30x1,6 mm çelik profilden oluşacaktır.

20. Mimari projede yer alan mahallerde kapılarda körkasa 40x40x1,6 mm çelik profilden; açılır kanatlar 30x30x1,6 mm çelik profilden imal edilecek ve ekteki mimari projedeki açılma şekline uygun olacaktır.

21. Kapı ve pencereler, cephe kaplama malzemesine değil çelik konstrüksiyon elemanlara tespit edilecek olan düşey profillere sabitlenecektir. Pencere ve kapı montajı için katlar arasında, düşeyde, pencere ve kapıların her iki yanında, NPU 80 profil montajı yapılacaktır.

22. Kapı kanatlarında 4’er, pencere kanatlarında 3’er adet menteşe bulunacaktır.

23. Kapılar için 1’er adet kilit ve pencereler için de (8 pencere 16 açılır kanat) 1’er adet ispanyolet takımı montajı yapılacaktır.

24. Kapılara üstten 50 cm’lik kısımda ve pencerelere sabit ve açılır tüm kısımlarda 3 mm kalınlıkta düz cam montajı, profil veya madeni çıta ile yapılacaktır.

25. Mimari projede görüldüğü mahallerde alüminyum panellerle cephe kaplaması yapılacaktır.18 kg/m³ yoğunluğunda 6 cm kalınlığında cam yünü dolgulu, dış kısmı 0,70 mm ve iç kısmı sandviç panel teknik şartnamesi ile uyumlu 0,50 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum sandviç panel levhalar kullanılacaktır.

26. Cephe kaplama panelleri, betonarme döşemeye trifor cıvatası ve çelik konstrüksiyona da akıllı vida ile uygun aralıklarla tespit edilecektir.

27. Sandviç panel montajı esnasında inşaat esnasında duvar ve sandviç panel teknik özellikleri tavan için kullanılacak iş iskelesi temini ile kurulup sökülmesi de taahhüt kapsamındadır.

28. Tüm çelik konstrüksiyon ve demir imalat yüzeylerinin temizlenerek raspa edilecek, 0,100 kg/m2 1 kat antipas sürülecek, tüm yüzeyler 0,100 kg/m2 1.kat ve 0,100 kg/m2 2.kat sentetik boya ile boyanacaktır.

B- Sandviç Panel teknik Şartnamesi GENEL HÜKÜMLER:

1. Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kurallara uymak ve uygun şartlarda eleman çalıştırmak ile tüm emniyet tedbirlerini almakla doğrudan ve tek yükümlüdür.

2. Tüm imalatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Poz tariflerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

3. Çatı genelinde yapılacak işlerin taahhüdün gerçekleştirilmesi için kullanılacak tüm alet, edevat, avadanlık, yapı malzemesi, iş iskelesi, kaldırma ekipmanları ve sarf malzemeler Yükleniciye ait olacaktır.

4. Şantiyede kullanılacak yapı malzemelerinin nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi Yükleniciye aittir.

5. Şantiyeden çıkacak moloz ve hurda malzemenin, İdarece gösterilecek sahaya nakli, yükleme, boşaltma ve istifi de Yükleniciye aittir.

GLİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖMERLER LAVVARI MCC BİNASI YAPIM İŞİ

ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Elektrik projesinde görülen kalemlerin temini, imalat ve montajları, aşağıdaki şekil ve adetlerde, projede görülen yerlerde yapılacaktır:

2 adet ve en az 1 mm. kalınlığında DKP sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. (0,20- 0,30m2’ye kadar) Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır.

Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde sandviç panel teknik şartnamesine uygun tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır.

6. 1 adet 2 x 40 A. Ve 2 adet 2 x 63 A. kaçak akım koruma şalteri montajı yapılacaktır. 10 – 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V. trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A. değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen nitelikte olacaktır.

7. 5 adet 16 A, 2 adet 25 A, 1 adet 63 A. ve 2 adet 40 A. olmak üzere, anahtar vazifesi de gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine sahip toplam 10 adet otomatik sigorta montaj yapılacaktır.

8. 1 adet Çalışma frekansı 50 Hz olan, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölebilme özelliğine sahip, toz ve su girmeyecek şekilde, üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam-2 ondalık haneli dijital göstergeye sahip ekranlı, kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunan 3 x 10 A  Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı montajı yapılacaktır.

 9. 0,5 m2.lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levha ve 20 mm. 6 mm2 çıplak örgülü veya dolu bakır tel  ile temel topraklaması ve hattı yapılacaktır.

10. 1 KV, 2 x 10 mm2  ve 2 x 6 mm2   yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi yapılacaktır.

11. Etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere antigron kablo ile 17 adet normal ve 8 adet komütatör sorti teşkil edilecektir.

12. Etanj malzeme (buat, klemens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte 5 adet etanj priz sortisi tesis edilecektir.

https://www.sandvicpanelfiyati.com/akustik-duvar-panelleri.html

ikinci el sandviç panel

Scroll to Top